skip to Main Content

ฉันเลือกพนันแบบมิกซ์ พาร์เลย์ได้เมื่อมีจำนวนรายการพนันอย่างน้อยกี่รายการ?

ท่านต้องมีจำนวนรายการพนันอย่างน้อย 3 รายการจากการแข่งขันที่แตกต่างกันเพื่อวางพนันแบบมิกซ์ พาร์เลย์ (Mix parlay)

error: Content is protected !!
Back To Top