skip to Main Content

ทำไมผลการพนันสำหรับลูกโทษแบบตลาดสูงกว่า/ต่ำกว่า จึงต่างกับแบบลูกโทษแบบตลาดแฮนดีแคพ?

ในตลาดสูงกว่า/ต่ำกว่าจะนับลูกโทษสำหรับการเตะลูกโทษแค่ 5 ครั้งต่อทีมเท่านั้น ประตูที่เกิดขึ้นระหว่างการเตะลูกโทษแบบตัดสินทีละคน (Sudden Death) จะไม่ถูกนับในการคำนวณการพนันแบบสูงกว่า/ต่ำกว่า

สำหรับลูกโทษแบบตลาดแฮนดีแคพ การคำนวณผลการพนันขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันซึ่งรวมประตูที่เกิดจากลูกโทษแบบตัดสินทีละคน (Sudden Death)

error: Content is protected !!
Back To Top