skip to Main Content

ทำไมการวางพนันของฉันถูกยกเลิก?

การวางพนันของท่านจะถูกยกเลิกด้วยเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้

  • รายการการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนการแข่งขัน
  • สนามแข่งขันเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • การวางพนันเกิดขึ้นหลังจากรายการการแข่งขันเริ่มต้นแล้ว (ยกเว้นการพนันสด)
  • ข้อมูลสำหรับการแข่งขันไม่ถูกต้อง (เช่น นักกีฬา สมาชิกในทีมการแข่งขัน ราคาออดซ์ ราคา)
  • ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดราคาออดซ์ไม่ถูกต้อง
  • การรับวางพนันเกิดความผิดพลาดในระบบ SBOBET
Back To Top