skip to Main Content

2. กฎกติกาของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎกติกาทั่วไป

2.1. ทั่วไป

2.1.1. เอาท์ไรท์

2.1.1.1. เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์

2.1.1.2. การวางเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่ง ที่ระบุในเหตุการณ์ การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะของผู้ชนะจะระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด

2.1.1.3. ถ้าผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้แข่งขัน/ผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกติกาการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง

2.1.1.4. หากมีผู้ชนะตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีการประกาศ “เดดฮีท” ในตลาดเอาท์ไรท์ จำนวนเงินที่จะจ่าย (หลังหักเงินเดิมพัน) จะแบ่งตามจำนวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ได้รับคืน

2.1.1.5. คำว่า “ผู้เล่นอื่นใด” (เช่น ทีมใดก็ตาม) หมายถึง คู่แข่งทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในตลาด

2.1.2. มันนี่ไลน์

2.1.2.1 มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมที่เอาชนะกันในเหตุการณ์ หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นในเหตุการณ์แข่งขันแบบจับคู่ กฎเกี่ยวกับ มันนี่ไลน์ที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ

2.1.2.2. คำว่า “สนาม” หมายถึง คู่แข่งทั้งหมดนอกเหนือจากคู่แข่งที่ได้ระบุชื่อไว้ในการจับคู่การแข่งขันบนมันนี่ไลน์

2.1.3. แฮนดิแคป (HDP) และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.1.3.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับแต้มต่อ (นำโดยแต้มต่อนั้นก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้น) ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากรวมแฮนดิแคปที่ระบุในผลการแข่งขัน กฎแฮนดิแคปที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ

2.1.3.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.1.4. สูง/ตํ่า (OU) และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.1.4.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ ถ้าผลรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.1.4.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)

2.1.5. คี่/คู่ (OE) และคี่/คู่ครึ่งแรก

2.1.5.1. คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นคี่หรือคู่

2.1.5.2. คี่/คู่ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่

2.1.5.3. การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่

2.1.6. คู่/คี่ของทีมเดี่ยว

2.1.6.1. คู่/คี่ของทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่งในนัดการแข่งขันจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

2.1.6.2. การเพิ่มเวลาพิเศษของนัดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้พิจารณาคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง

2.1.7. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน

2.1.7.1. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

2.1.7.2. สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ:

 1. คี่/คี่
 2. คี่/คู่
 3. คู่/คี่
 4. คู่/คู่

2.1.7.3. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้พิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง

2.1.8. พาร์เลย์

2.1.8.1. บอลชุด (Mix Parlay) หมายถึง การเดิมพันแบบผสมตั้งแต่สองตัวเลือกขึ้นไป วางไว้ด้วยกันเป็นการเดิมพันหนึ่งครั้ง ถ้าตัวเลือกทั้งหมดชนะ บอลชุดนั้นก็ชนะ และจะได้รับเงินจากการรวมเลขคี่ของตัวเลือกทั้งสอง ถ้าตัวเลือกหนึ่งตัว (หรือมากกว่า) เดิมพันไม่สำเร็จ แปลว่าการแทงบอลชุดนั้นแพ้ ถ้าตัวเลือกหนึ่งตัว (หรือมากกว่า) มีการเลื่อนเวลา ผลเลขคี่ของตัวเลือกนั้นจะย้อนกลับมาที่ 1.00 คี่

2.1.8.2. During LIVE Mix Parlay, if any bet in the selection is REJECTED, then the Parlay will not be VALID.

2.1.8.3. โปรดดู “วิธีใช้” ในหน้าการเดิมพันแบบมิกซ์พาร์เลย์ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.8.4. A trixie consists of 4 bets involving 3 selections in different events, 3 doubles and 1 treble. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If all 3 of your selections win, all 3 of the doubles, and the treble give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

2.1.8.5. A yankee consists of 11 bets involving 4 selections in different events, 6 doubles, 4 trebles and 1 four-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the doubles gives a return. If any 3 selections win, 3 of the double bets and 1 of the trebles give a return. If all 4 selections win, then all 6 doubles, 4 trebles and the four-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

2.1.8.6. A Canadian consists of 26 bets involving 5 selections in different events, 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds and 1 five-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the doubles gives a return. If any 4 selections win, 6 of the double bets, 4 trebles and the four-fold give a return. If all 5 selections win, then all 10 doubles, 10 trebles, 5 four-fold and the five-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

2.1.8.7. A heinz consists of 57 bets involving 6 selections in different events, 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, 6 five-folds and 1 six-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If any 5 selections win, then all 10 doubles, 10 trebles, 5 four-fold and the five-fold give a return. If all 6 selections win, then all 15 doubles, 20 trebles, 15 four-fold, 6 five-fold and the six-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

2.1.8.8. A super heinz consists of 120 bets involving 7 selections in different events, 21 doubles, 35 trebles, 35 four-folds, 21 five-folds, 7 six-folds and 1 seven-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If any 6 selections win, then all 15 doubles, 20 trebles, 15 four-fold, 6 five-fold and the six-fold give a return. If all 7 selections win, then all 21 doubles, 35 trebles, 35 four-fold, 21 five-fold, 7 six-fold and the seven-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

2.1.8.9. A goliath consists of 247 bets involving 8 selections in different events, 28 doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds and 1 eight-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If any 7 selections win, then all 21 doubles, 35 trebles, 35 four-fold, 21 five-fold, 7 six-fold and the seven-fold give a return. If all 8 selections win, then all 28 doubles, 56 trebles, 70 four-fold, 56 five-fold, 28 six-fold, 8 seven-fold and the eight-fold give a return.If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

2.1.8.10. LIVE events are not offered for selection in Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz and Goliath.

2.1.8.11. Please refer to the “  ” icon on the bet menu in the Mix Parlay betting page for further details.

2.2. ประเภทการเดิมพันฟุตบอล

2.2.1. ถ้าไม่มีการระบุไว้ ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนน ณ เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมการทดเวลาจากการที่กรรมการสั่งให้หยุดเล่นด้วย) การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมานับรวม

2.2.2. 1X2

2.2.2.1. 1X2 หมายถึงการเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ใดๆ สำหรับเหตุการณ์ 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือเสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

2.2.3. คะแนนถูกต้อง & ทายผลขณะกำลังแข่งขัน

2.2.3.1. คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม

2.2.3.2. “คะแนนที่ถูกต้อง”เพื่อชนะ “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก

2.2.3.3. “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ เต็มเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 5 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)

2.2.3.4. “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ ครึ่งเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 4 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)

ตัวอย่างเต็มเวลา AOS:
ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6)
ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6)
ตัวอย่างครึ่งเวลา AOS:
ผลลัพธ์สำหรับ ครึ่งเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5)
ผลลัพธ์สำหรับ ครึ่งเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5)

2.2.4. รวมประตู และ รวมประตูครึ่งแรก

2.2.4.1. ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์

2.2.4.2. รวมประตูครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.4.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.5. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)

2.2.5.1. ครึ่งแรก/ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลทั้งผลลัพธ์ ครึ่งแรกและครึ่งหลังของเหตุการณ์ (การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมา นับรวม) สิ่งต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับตลาดนี้จะหมายถึง: H หมายถึงทีมที่ได้รับ การเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); D หมายถึง การเสมอ; A หมายถึงทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

2.2.5.2. ตัวอย่าง – HA หมายความว่าทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (ทีมเจ้าบ้าน) จะนำที่ครึ่งแรกและทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (ทีมเยือน) จะนำที่ครึ่งหลัง

2.2.6. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย และ ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก

2.2.6.1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันทีมที่ได้ประตูแรก หรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน โดยเกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก HL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับสองที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีประตูที่ได้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน

2.2.6.2. ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูได้เป็นลูกแรกหรือลูกสุดท้าย ในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการเคารพต่อตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้ควรหมายความว่า: HF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) และยิงประตูแรกได้ HL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรกและยิงประตูสุดท้ายได้ AF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) และยิงประตูแรกได้ AL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สองและยิงประตูสุดท้ายได้ NG หมายถึง ไม่มีทีมใดยิงประตูระหว่างนัดการแข่งขัน

2.2.6.3. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู

2.2.6.4. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ การเดิมพันทั้งหมด ในประตูแรก (และไม่ได้ประตู) จะยังคงมีอยู่ ขณะที่การเดิมพันในประตู สุดท้ายจะเป็นโมฆะ ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีการทำประตู การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก ประตูสุดท้ายและไม่ได้ประตูจะเป็นโมฆะ

2.2.7. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน

2.2.7.1. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่่าย เริ่ม เขี่ยลูกก่อนในเหตุการณ์

2.2.7.2. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป

2.2.8. ยอดรวมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมทีมเยือน

2.2.8.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน

2.2.8.1.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งลงเล่นในวันใดวันหนึ่ง

2.2.8.2. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน

2.2.8.2.1. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งเล่นในวันใดวันหนึ่ง

2.2.8.3. ทีมเหย้า หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับแรก และทีมเยือน หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับที่สอง

2.2.8.4. ถ้าการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) นัดเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก จะถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ

2.2.9. สูง/ตํ่าทีมเดี่ยว และสูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว

2.2.9.1. ทีมเดียว สูง/ต่ำ หมายถึง ประตูที่ทีมใดทีมหนึ่งทำได้ในการแข่งขัน

2.2.9.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูโดยทีมใดทีมหนึ่ง ในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.2.9.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อย กว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.10. ลูกเตะมุม

2.2.10.1. ไม่นับรวมลูกเตะมุมที่กรรมการให้แต่ไม่ได้เตะ

2.2.10.2. จำนวนลูกเตะมุม

2.2.10.2.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.10.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะได้ลูกเตะมุม มาก ที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.10.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการเตะมุมมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.10.2.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.10.2.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.2.10.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขัน

2.2.10.2.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.10.2.2.3. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.

2.2.10.2.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.10.3. ลูกเตะมุมลูกแรก & 2nd Half First Corner

2.2.10.3.1. การเตะมุมแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุม ในนัดการแข่งขัน
2.2.10.3.2. 2nd Half First Corner means betting on which team will take the first corner in the 2nd half of a match.
2.2.10.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.10.4. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย

2.2.10.4.1. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกเตะมุมลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.10.4.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.11. ใบเหลืองหรือใบแดง

2.2.11.1. ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม)

2.2.11.2. ใบเหลืองหรือใบแดงที่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ผู้เล่นสำรอง) ไม่นำมานับรวม

2.2.11.3. จำนวนใบเหลืองหรือใบแดง

2.2.11.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.11.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ใบเหลือง หรือใบแดงมากที่สุดระหว่าง การแข่งขัน ที่รวมแฮนดิแคปใดๆ

2.2.11.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนมากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.11.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.11.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.2.11.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนใบเหลือง หรือใบแดงทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับในระหว่างการแข่งขัน

2.2.11.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของใบเตือนซึ่งทั้งสองทีมได้รับ ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.11.3.2.3. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.

2.2.11.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.11.4. ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก & 2nd Half First Booking

2.2.11.4.1. ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกลงโทษ (ได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก) ในการแข่งขัน
2.2.11.4.2. 2nd Half First Booking means betting on which team will receive first booking (Yellow or Red) in the 2nd half of a match.
2.2.11.4.3. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
2.2.11.4.4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.11.5. ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย

2.2.11.5.1. ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกลงโทษ (ได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย) ในการแข่งขัน
2.2.11.5.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
2.2.11.5.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.11.6. ใบเตือนครั้งต่อไป

2.2.11.6.1. ใบเตือนครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนใบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใบแดงและ/หรือใบเหลือง
2.2.11.7.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการให้ใบเตือนตามที่คาดการณ์ไว้

2.2.12. ลูกล้ำหน้า

2.2.12.1. จำนวนลูกล้ำหน้า

2.2.12.1.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.12.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดได้ลูกล้ำหน้า มากที่สุด ในระหว่าง การแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ

2.2.12.1.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้ามากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.12.1.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.12.1.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.2.12.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนการตัดสิน ลูกล้ำหน้า ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขัน

2.2.12.1.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการถูกเตือนการลํ้าหน้า ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.12.1.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.12.1.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.12.2. ลูกล้ำหน้าลูกแรก & 2nd Half First Offside

2.2.12.2.1. ลูกล้ำหน้าลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกล้ำหน้าลูกแรกในการแข่งขัน
2.2.12.2.2. 2nd Half First Offside means betting on which team will be caught offside first in the 2nd half of a match.
2.2.12.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.12.3. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย

2.2.12.3.1. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.12.3.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.12.4. การลํ้าหน้าครั้งต่อไป

2.2.12.4.1. การลํ้าหน้าครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้าครั้งต่อไป
2.2.12.4.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการเตือนกรณีลํ้าหน้าตามที่คาดการณ์ไว้

2.2.13. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

2.2.13.1. จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น

2.2.13.1.1. แฮนดิแคป

2.2.13.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นมากที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมแฮนดิแคป ใดๆ

2.2.13.1.1.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ

2.2.13.1.2. สูง/ต่ำ

2.2.13.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนทั้งหมดของ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน

2.2.13.1.2.2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.13.1.2.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.13.2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก

2.2.13.2.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนแรกระหว่างการแข่งขัน
2.2.13.2.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่มีหมายเลขอันดับแรกจากสี่อันดับที่เป็นทางการจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
2.2.13.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขัน ถูกยกเลิกก่อนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรกเกิดขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.13.3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย

2.2.13.3.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายระหว่างการแข่งขัน
2.2.13.3.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่มีหมายเลขอันดับสุดท้ายจากสี่อันดับที่เป็นทางการจะถือว่า เป็นผู้ชนะ
2.2.13.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.14. คลีนชีท

2.2.14.1. คลีนชีท หมายถึง “Yes”พนันทีมไม่ให้เสียประตู (ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้น) หรือ “No”พนันทีมมีการทำประตู (มีการทำประตูเกิดขึ้น).

2.2.14.2. ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่” (Away Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่” (Home Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่” (Home Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่” (Away Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กติกาข้อที่ 1:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
เจ้าบ้าน ใช่ – คืนเงิน ทีมเยือน ใช่ – แพ้
เจ้าบ้าน ไม่ – คืนเงิน ทีมเยือน ไม่ – ชนะ
กติกาข้อที่ 2:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
เจ้าบ้าน ใช่ – แพ้ ทีมเยือน ใช่ – แพ้
เจ้าบ้าน ไม่ – ชนะ ทีมเยือน ไม่ – ชนะ
กติกาข้อที่ 3:
คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
เจ้าบ้าน ใช่ – แพ้ ทีมเยือน ใช่ – คืนเงิน
เจ้าบ้าน ไม่ – ชนะ ทีมเยือน ไม่ – คืนเงิน

2.2.15. ลูกโทษ

2.2.15.1. ลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันลูกโทษที่ได้หรือเกิดขึ้น ระหว่างการแข่งขัน

2.2.15.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป

2.2.15.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.16. การยิงลูกโทษ

2.2.16.1. การยิงลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงลูกโทษ

2.2.16.2. ในการเดิมพันแฮนดิแคป ผลการแข่งขันจะรวมลูกโทษทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในการยิงลูกโทษรวมทั้งลูกตัดสินด้วย ในการเดิมพันสูง/ต่ำ ผลการแข่งขันจะรวมกฎการยิงสิบลูกโทษเท่านั้นโดยไม่รวมลูกตัดสิน

2.2.17. แฟนตาซีลีก

2.2.17.1. แฟนตาซีแมทช์คือการจับคู่ของทีมจากแมทช์ที่ต่างกัน

2.2.17.2. สถานที่ทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น

2.2.18. Specific 15-Minute Over/Under (OU)

2.2.18.1. The Specific 15-Minute (OU) means betting that is determined by the total number of points (goals, corners, games, cards etc.) at the end of every 15th minute [INTERVAL OF] time of a match.

2.2.18.2. If the total is more than the Over/Under pre-designated line then the winning result is Over; if the total is less than the Over/Under pre-designated line then the winning result is Under.

2.2.18.3. For example:

15th Minute OU
00:00 – 15:00 OU: Total number of points to be scored from 00:00 till 15:00.
All bets must be placed on or before the end of the 15th minute.
30th Minute OU
15:01 – 30:00 OU: Total number of points to be scored from 15:01 till 30:00.
All bets must be placed on or before the end of the 30th minute.
45th Minute OU
30:01- 45:00 OU: Total number of points to be scored from 30:01 – 45:00.
All bets must be placed on or before the end of 45th minute.
60th Minute OU
45:01 – 60:00 OU: Total number of points to be scored from 45:01 till 60:00.
All bets must be placed on or before the end of the 60th minute.
75th Minute OU
60:01 – 75:00 OU: Total number of points to be scored from 60:01 till 75:00.
All bets must be placed on or before the end of the 75th minute.
90th Minute OU
75:01- 90:00 OU: Total number of points to be scored from 75:01 till 90:00.
All bets must be placed on or before the end of the 90th minute.

2.2.18.4. For the Specific 15-Minute OU, bets are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line), number of corners (corners taken) and Total Bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast.

2.2.18.5. If a match is suspended or abandoned, then bets placed on unfinished Specific 15-Minute OU will be considered void. If the designated Specific 15-Minute OU are completed then bets will be valid.

2.2.18.6. ในสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดสูงตํ่า (O/U) เฉพาะ 15 นาที การดำเนินการใดซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย (Safe Play) ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดที่ค้างไว้อยู่จะถือว่ายอมรับได้: ทำประตู ลูกโทษ และใบแดง

2.2.18.7. สำหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจำนวนลูกเตะมุมเฉพาะ 15 นาที การกระทำใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และทำให้การเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดถูกต้อง ซึ่งได้แก่ ลูกตั้งเตะอันตรายจากสนามส่วนหน้า ฝ่ายโจมตีเลี้ยงลูกไปที่สนามด้านหน้า และลูกโทษ

2.2.18.8. สำหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจำนวนรวมใบเตือนเฉพาะ 15 นาที การกระทำใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และทำให้การเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดถูกต้อง ซึ่งได้แก่ ลูกตั้งเตะอันตรายจากสนามส่วนหน้า ลูกโทษ ประตู ลูกเตะมุม ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บและล้มลงโดยไม่ทราบสาเหตุ การถกเถียงกันของผู้เล่น และการปะทะกันของผู้เล่น

2.2.18.9. For 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, bets are settled on the exact time the goal is scored ( ball crossing the goal line) , number of corners (corners taken) and Total bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast excluding any additional time or injury time.

2.2.19. ลูกฟรีคิคส์

2.2.19.1. ไม่นับรวมลูกฟรีคิคที่กรรมการสั่งให้แต่ไม่ได้เตะ

2.2.19.2. ลูกฟรีคิคส์ หมายถึง การเตะลูกฟรีคิคส์ทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม (ยกเว้นการเตะลูกโทษและการเตะลูกเข้าประตู)

2.2.19.3. จำนวนลูกฟรีคิคส์

2.2.19.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.19.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิคส์มากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.19.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงลูกโทษมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.19.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.19.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.2.19.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกฟรีคิคส์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.19.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการยิงลูกโทษโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.19.3.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.19.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.19.4. ฟรีคิคส์ลูกแรก & 2nd Half First Free kick

2.2.19.4.1 ฟรีคิคส์ลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรกในการแข่งขัน
2.2.19.4.2 2nd Half First Free kick means betting on which team will take the first free kick in the 2nd half of a match.
2.2.19.4.3 ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.19.5. ฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย

2.2.19.5.1 ฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย ในการแข่งขัน
2.2.19.5.2 ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.19.6. ลูกโทษครั้งต่อไป

2.2.19.6.1. ลูกโทษครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายยิงลูกโทษครั้งต่อไป
2.2.19.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงลูกโทษตามที่คาดการณ์ไว้

2.2.20. การเตะลูกเข้าประตู

2.2.20.1. การเตะลูกเข้าประตูจะถูกตัดสินให้กับทีมรับ ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก

2.2.20.2. การเตะลูกโดยผู้รักษาประตูหลังจากทำการป้องกันประตูจะไม่นำมานับรวม

2.2.20.3. จำนวนลูกเตะเข้าประตู

2.2.20.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.20.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะใดได้ลูกเตะเข้าประตูมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.20.3.1.2. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.20.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.20.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.2.20.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะเข้าประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.20.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการยิงประตูโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.20.3.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.20.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.20.4. ลูกเตะเข้าประตูลูกแรก & 2nd Half First Goal kick

2.2.20.4.1. ลูกเตะเข้าประตูลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรก ในการแข่งขัน
2.2.20.4.2. 2nd Half First Goal kick means betting on which team will take the first goal kick in the 2nd half of a match.
2.2.20.4.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะเข้าประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกเตะเข้าประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.20.5. ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้าย

2.2.20.5.1. ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะเข้าประตู ลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.20.5.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.20.6. การยิงประตูครั้งต่อไป

2.2.20.6.1. การยิงประตูครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ยิงประตูครั้งต่อไป ในนัดการแข่งขัน
2.2.20.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงประตูตามที่คาดการณ์ไว้

2.2.21. การทุ่มลูก

2.2.21.1. การทุ่มลูกจะถูกตัดสินให้กับทีม ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นข้าง ซึ่งเป็นผลมาจาก การสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก

2.2.21.2. จำนวนลูกทุ่ม

2.2.21.2.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.21.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.21.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการทุ่มบอลมากที่สุด ระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.21.2.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.21.2.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

2.2.21.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.21.2.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการทุ่มบอลโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.21.2.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.21.2.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.21.3. ลูกทุ่มลูกแรก & 2nd Half First Throw-in

2.2.21.3.1. ลูกทุ่มลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกแรกในการแข่งขัน
2.2.21.3.2. 2nd Half First throw-in means betting on which team will take the first throw-in in the 2nd half of a match.
2.2.21.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.21.4. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย

2.2.21.4.1. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.21.4.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.21.5. การทุ่มบอลครั้งต่อไป

2.2.21.5.1. การทุ่มบอลครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ทุ่มบอลครั้งต่อไป ในนัดการแข่งขัน
2.2.21.5.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการทุ่มบอลตามที่คาดการณ์ไว้

2.2.22. สูง/ตํ่า (O/U) 10 นาทีเจาะจง

2.2.22.1. The Specific 10-Minute (OU) means betting that is determined by the total number of points (goals, corners, games, cards etc.) at the end of every 10th minute [INTERVAL OF] time of a match.

2.2.22.2. If the total is more than the Over/Under pre-designated line then the winning result is Over; if the total is less than the Over/Under pre-designated line then the winning result is Under.

2.2.22.3. For example:

10th Minute OU
00:00 – 10:00 O/U: Total number of points to be scored from 00:00 till 10:00.
All bets must be placed on or before the end of the 10th minute.
20th Minute OU
10:01 – 20:00 O/U: Total number of points to be scored from 10:01 till 20:00.
All bets must be placed on or before the end of the 20th minute.
30th Minute OU
20:01 – 30:00 O/U: Total number of points to be scored from 20:01 till 30:00.
All bets must be placed on or before the end of the 30th minute.
40th Minute OU
30:01 – 40:00 O/U: Total number of points to be scored from 30:01 till 40:00.
All bets must be placed on or before the end of the 40th minute.
60th Minute OU
50:01 – 60:00 O/U: Total number of points to be scored from 50:01 till 60:00.
All bets must be placed on or before the end of the 60th minute.
70th Minute OU
60:01 – 70:00 O/U: Total number of points to be scored from 60:01 till 70:00.
All bets must be placed on or before the end of the 70th minute.
80th Minute OU
70:01 – 80:00 O/U: Total number of points to be scored from 70:01 till 80:00.
All bets must be placed on or before the end of the 80th minute.
90th Minute OU
80:01 – 90:00 O/U: Total number of points to be scored from 80:01 till 90:00.
All bets must be placed on or before the end of the 90th minute.

2.2.22.4. For the Specific 10-Minutes O/U, bets are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line) , number of corners (corners taken) and Total Bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast.

2.2.22.5. If a match is suspended or abandoned, then bets placed on unfinished Specific 10-Minute OU will be considered void. If the designated Specific 10-Minute O/U are completed then bets will be valid.

2.2.22.6. ในสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดสูงตํ่า (O/U) เฉพาะ 10 นาที การดำเนินการใดซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย (Safe Play) ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดที่ค้างไว้อยู่จะถือว่ายอมรับได้: ทำประตู ลูกโทษ และใบแดง

2.2.22.7. For 80:01-90:00, bets are settled on the exact time the goal is scored ( ball crossing the goal line) , number of corners (corners taken) and Total bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast excluding any additional time or injury time.

2.2.23. Futsal Rules

2.2.23.1. All bets are based on the result at the end of the scheduled 40 minutes (2 x 20 minutes) regulation time. Extra-time or penalties DOES NOT count.

2.2.23.2. If a match is postponed, or is suspended and is not resumed on the same day, then all bets will be considered void.

2.2.23.3. If a match begins before the scheduled time then only bets made before the actual kick-off will be considered valid. All bets placed after the starting time will be considered void, except for Live Betting.

2.2.24. Top Goal Scorer

2.2.24.1. ผู้ยิงประตูได้สูงสุดในลีก

2.2.24.1.1. ผู้ยิงประตูได้สูงสุดในลีก หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายว่าผู้เล่นคนใดจะยิงประตูได้สูงสุดในฤดูการแข่งขันปกติของลีก
2.2.24.1.2. ในกรณีที่ผู้เล่นเข้าร่วมสโมสรอื่นในลีกเดียวกันระหว่างกลางฤดูการแข่งขัน ประตูทั้งหมดที่ยิงได้ขณะที่อยู่ในคลับต่าง ๆ จะนับรวมเข้าด้วยกัน แต่จะไม่นับรวมประตูซึ่งยิงเข้าโดยผู้เล่นในนัดการแข่งขันภายนอกลีก
2.2.24.1.3. ประตูซึ่งยิงเข้าระหว่างการแข่งขันรอบตัดเชือกและการยิงลูกโทษ จะไม่นับรวม
2.2.24.1.4. การยิงเข้าประตูฝ่ายตนเองจะไม่นับรวมในจำนวนประตูที่ผู้เล่นทำได้
2.2.24.1.5. การเดิมพันผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งจะยังคงใช้การได้อยู่ ผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นซึ่งไม่มีการรวมชื่อไว้ในทีมรอบสุดท้าย สำหรับฤดูการแข่งขันปัจจุบันของลีก
2.2.24.1.6. ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือถูกโอนย้ายไปสโมสรอื่นในลีกที่แตกต่างกัน ก่อนเริ่มต้นฤดูการแข่งขัน จะมีการคืนเงินเดิมพันผู้เล่นที่ถอนตัวหรือถูกโอนย้าย
2.2.24.1.7. ในกรณีที่เสมอกัน เงินส่วนแบ่ง (หักเงินเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะและจ่ายตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.24.2. ผู้ยิงประตูสูงสุดสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์

2.2.24.2.1. ผู้ยิงประตูได้สูงสุดสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายว่าผู้เล่นคนใดจะยิงประตูได้สูงสุดในสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์
2.2.24.2.2. การยิงเข้าประตูฝ่ายตนเองและการยิงลูกโทษจะไม่นับรวมในจำนวนประตูที่ผู้เล่นทำได้ อย่างไรก็ตาม จะนับรวมประตูซึ่งยิงได้ระหว่างช่วงการต่อเวลา
2.2.24.2.3. การเดิมพันผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งจะยังคงใช้การได้อยู่ ผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นซึ่งไม่มีการรวมชื่อไว้ในทีมรอบสุดท้าย สำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์
2.2.24.2.4. ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือถูกโอนย้ายไปสโมสรอื่นในการแข่งขันหรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ก่อนเริ่มต้นฤดูการแข่งขัน จะมีการคืนเงินการเดิมพันผู้เล่นที่ถอนตัวหรือถูกโอนย้าย
2.2.24.2.5. ในกรณีที่เสมอกัน เงินส่วนแบ่ง (หักเงินเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะและจ่ายตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.24.3. Players Head to Head Match Top Goal Scorer

2.2.24.3.1. ไม่่นับการยิงเข้าประตูตัวเองและประตูที่ทำได้ในการยิงลูกโทษ ไม่รวมการต่อเวลาพิเศษและไม่นำมานับสำหรับจุดประสงค์ของการเดิมพัน
2.2.24.3.2. If a player does not start/play in the match, all bets will be considered Void.
2.2.24.3.3. All results are taken when the official result is declared at the end of the match by the governing body.

2.2.25. Injury Time

2.2.25.1. Injury time means the extra playing time added on to compensate for time spent attending to injured players during the match. The injury time may be awarded during the end of the 1st half or the end of the 2nd half, and the duration may be as follows:

None
1 minute
2 minutes
3 minutes
4+ minutes

2.2.25.2. Injury Time Awarded at the End of 1st Half

2.2.25.2.1. All bets placed are based on the full 45-minute play excluding extra time. Bets are settled on the Injury time awarded by the match fourth official referee after the full 45 minutes of play or at end of 1st half.
2.2.25.2.2. If a match is abandoned at any time during the 1st Half, all bets on Injury Time Awarded at the end of 1st Half will be considered void and bets will be refunded to the member’s accounts.

2.2.25.3. Injury Time awarded at the End of the 2nd Half

2.2.25.3.1. All bets placed are based on the full 90-minute play excluding extra time. Bets are settled on the Injury time awarded by the match fourth official referee after the full 90 minutes of play or at end of 2nd half.
2.2.25.3.2. If a match is abandoned at any time, all bets on Injury Time Awarded at the end of 2nd Half will be considered void and bets will be refunded to the member’s accounts.

2.2.25.4. The Company will settle bets according to the official results made available by the soccer authority responsible for organizing the match.

2.2.26. โชคสองต่อ และโชคสองต่อครึ่งแรก

2.2.26.1. มีตัวเลือกดังต่อไปนี้

* 1 หรือ X – ถ้าผลลัพธ์คือเจ้าบ้านหรือเสมอ หากวางเดิมพันตัวเลือกนี้ ก็จะชนะได้รับเงิน

* X หรือ 2 – ถ้าผลลัพธ์คือเสมอหรือเยือน หากวางเดิมพันตัวเลือกนี้ ก็จะชนะได้รับเงิน

* 1 หรือ 2 – ถ้าผลลัพธ์คือเจ้าบ้านหรือเยือน หากวางเดิมพันตัวเลือกนี้ ก็จะชนะได้รับเงิน

* ถ้าแมทช์ใดแข่งขันในสนามแข่งที่เป็นกลาง ทีมที่ระบุชื่อก่อนถือว่าเป็นทีมเจ้าบ้านสำหรับจุดประสงค์ในการเดิมพัน

2.2.27. ได้เงินคืนหากเสมอ

2.2.27.1. ทายผลว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาเป็นผลเสมอ เงินเดิมพันทั้งหมด จะจ่ายคืนให้ผู้เล่น

2.2.28. ทั้งสองทีม/หนึ่งทีม /ไม่มีทีมใดที่ทำคะแนนได้

* ทั้งสองทีม= ทั้งสองทีมทำคะแนนได้

* หนึ่งทีม= ทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนได้

* ไม่ทั้งสองทีม= ไม่มีทีมใดที่ทำคะแนนได้

2.2.28.1. ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากยิงประตูโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ไม่มีทีมใด” (Neither) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทั้งสอง” (Both) และ “ทีมเดียว” (One) จะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูโดยทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ไม่มีทีมใด” (Neither) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทั้งสอง” (Both) และ “ทีมเดียว” (One) จะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กติกาข้อที่1:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
ทั้งสอง – คืนเงิน
ทีมเดียว – คืนเงิน
ไม่มีทีมใด – แพ้
กติกาข้อที่2:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
ทั้งสอง – ชนะ
ทีมเดียว – แพ้
ไม่มีทีมใด – แพ้
กติกาข้อที่3:
คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
ทั้งสอง – คืนเงิน
ทีมเดียว – คืนเงิน
ไม่มีทีมใด – แพ้

2.2.29. ชนะโดยไม่เสียประตู

2.2.29.1. เดาว่าทีมที่คุณเลือกจะชนะโดยไม่เสียประตูหลังเล่นจบเวลาปกติหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมการต่อเวลาพิเศษ หรือการยิงลูกโทษ

2.2.29.2. ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเยือน” (Away) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน” (Home) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน” (Home) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเยือน” (Away) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กติกาข้อที่1:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
เจ้าบ้าน – คืนเงิน ทีมเยือน – แพ้
กติกาข้อที่2:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
เจ้าบ้าน – แพ้ ทีมเยือน – แพ้
กติกาข้อที่3:
คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
เจ้าบ้าน – แพ้ ทีมเยือน – คืนเงิน

2.2.30. แฮนดิแคป 3 ทาง

2.2.30.1. จะตัดสินจากแต้มต่อที่แสดงโดยใช้คะแนนจริงในการแข่งขันที่ปรับสำหรับแฮนดิแคป

2.2.31. ชนะครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง

2.2.31.1. เดาว่าทีมที่คุณเลือกจะทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.31.2. ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.31.2.1. ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.31.2.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.31.3. ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.31.3.1. ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.31.3.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.32. ชนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง

2.2.32.1. เดาว่าทีมที่คุณเลือกจะทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในแต่ละครึ่งเวลาหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ถ้าทีมที่คุณเลือกทำคะแนนในครึ่งแรกของการแข่งขัน และการแข่งขันสิ้นสุดที่ 1-0 แม้ว่าในครึ่งแรกจะชนะ 1-0 แต่ถ้าคะแนนในช่วง 45 นาทีหลังเท่ากับ 0-0 ผลลัพธ์คือเสมอ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จะถือว่าครึ่งแรกเท่านั้นที่ชนะ และเงินเดิมพันทั้งหมดจะเสียไป

2.2.32.2. ทีมเจ้าบ้านชนะทั้งสองครึ่ง

2.2.32.2.1. ทีมเจ้าบ้านชนะทั้งสองครึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในแต่ละครึ่งหรือไม่

2.2.32.2.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.32.3. ทีมเยือนชนะทั้งสองครึ่ง

2.2.32.3.1. ทีมเยือนชนะทั้งสองครึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในแต่ละครึ่งหรือไม่

2.2.32.3.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.33. ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด

2.2.33.1.ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

2.2.33.2.จะไม่มีการนับรวมผลต่างประตู

2.2.33.3.หากทีมทั้งสองมีแต้มเสมอกัน จะใช้กฎการเสมอกัน (Dead Heat)

ตัวอย่าง :
แมนซิตี้ 4 สวอนซี 4
ลิเวอร์พูล 4 ซันเดอร์แลนด์ 1
นั่นหมายความว่า ลิเวอร์พูล แมนซิตี้ และสวอนซีคือผู้ชนะ

2.2.33.4.การยกเลิกและการเลื่อนเวลา

2.2.33.4.1. การเดิมพันสำหรับทีมที่การแข่งขันถูกยกเลิกหรือเลื่อน (และไม่มีการจัดตารางใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด) จะถือว่าโมฆะ

2.2.33.5.จะไม่นับรวมการทำประตูระหว่างช่วงยิงลูกโทษ

2.2.33.6.สำหรับตลาดที่อ้างถึงการแข่งขัน จะนับรวมการทำประตูในช่วงต่อเวลาด้วย

2.2.33.7.สำหรับตลาดที่อ้างถึงการแข่งขันที่กำหนดเวลาและสถานที่เฉพาะ จะไม่นับรวมการทำประตูในช่วงต่อเวลา

2.2.34. Exact First Half Goals

2.2.34.1. Exact First Half Goal means betting to predict the total number of goals scored by both teams by the end of the first half.

2.2.34.2. If an event is abandoned before the end of the first half, all bets are considered void.

2.2.35. Exact Group Points:

2.2.35.1. Exact Group Points means betting on a team to get a specific number of total points at the end of the Group round.

2.2.36. ทายผลกลุ่มที่มีการทำประตูสูงที่สุด

2.2.36.1. เป็นการวางเดิมพันในการทายผลจำนวนการทำประตูรวมที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ภายในวันที่กำหนด

2.2.36.2. ในกรณีที่กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดมีคะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งกลุ่ม จะจ่ายเงินรางวัลตามกฎ Dead Heat rules

ตัวอย่าง:
กลุ่ม A
โปแลนด์ -vs- กรีก2 – 1 = 3 ประตู
รัสเซีย -vs- เช็ก3 – 2 = 5 ประตู
ผลประตูรวมกลุ่ม A: 8ประตู
ผลประตูรวมกลุ่ม B: 7ประตู
ผลประตูรวมกลุ่ม C: 7ประตู
ผลประตูรวมกลุ่ม D: 6ประตู
กลุ่ม A เป็นผู้ชนะ

2.2.37. ทายผลคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

2.2.37.1. เป็นการวางเดิมพันโดยทายผลคะแนนรวมของทีมเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม โดยจะต้องทายผลให้ตรงกับตัวเลือกดังต่อไปนี้ ได้แก่ “ต่ำกว่า”, “ระหว่าง” และ “สูงกว่า”

ตัวอย่าง:
คะแนนรวมของทีม X คือ5คะแนน
ในกรณีที่วางเดิมพันเป็น:
ต่ำกว่า 3คะแนน – แพ้
ระหว่าง 3-4 คะแนน – แพ้
สูงกว่า 4 คะแนน – ชนะ

2.2.38. ทายอันดับของทีมในรอบแบ่งกลุ่ม

2.2.38.1. เป็นการวางเดิมพันในการทายว่าทีมใดจะเป็นอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม โดยจะต้องระบุชื่อทีมและอันดับให้ถูกต้อง

2.2.39. Injury time awarded Over/Under

2.2.39.1. Injury time awarded at end of 1st half Over/Under:

2.2.39.1.1. 1st Half Injury Time Over/Under means betting Over/Under on the injury time awarded at the end of 1st half.
2.2.39.1.2. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.
2.2.39.1.3. Bets are settled on the injury time awarded by the match fourth official referee after the full 45 minutes of play or at end of 1st half.

2.2.39.2. Injury time awarded at end of 2nd half Over/Under

2.2.39.2.1. 2nd Half Injury Time Over/Under means betting Over/Under on the injury time awarded at the end of 2nd half.
2.2.39.2.2. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.
2.2.39.2.3. Bets are settled on the injury time awarded by the match fourth official referee after the full 90 minutes of play or at end of 2nd half.

2.2.40. First Goal Method

2.2.40.1. Means predicting the way the first goal of a match is scored by either team.

2.2.40.1.1. Free-kick – Goal must be scored directly from the free kick. Deflected shots count provided the free-kick taker is awarded the goal. Also includes goals scored directly from a corner kick.
2.2.40.1.2. Penalty – Goal must be scored directly from the penalty, with penalty taker as named scorer.
2.2.40.1.3. Own Goal – If goal is declared as an own goal.
2.2.40.1.4. Header – Last touch of the scorer must be with the head.
2.2.40.1.5. Shot – All other goal-types not included above.
2.2.40.1.6. No Goal

2.2.40.2. The Company will settle bets according to the official results made available by the soccer authority responsible for organizing the match.

2.2.41. Penalty Shootout – Will the Penalty be Scored?

2.2.41.1. Means betting to predict if a designated kick-taker will score or miss on penalty kick during penalty shooutout.

2.2.41.2. If penalty kick is not taken, then all bets will be considered void.

2.2.42. Dual Forecast

2.2.42.1. Dual Forecast means betting to predict the two (2) teams which must be in top 2 positions, in any order, at the end of the tournament.

2.2.43. การทายผลโดยตรง

2.2.43.1. การทายผลโดยตรง เป็นการเดิมพันโดยเลือกทายผลของสอง (2) ทีม ที่จะสิ้นสุดทัวร์นาเมนท์การแข่งขันในสองอันดับสูงสุด โดยที่จะต้องเลียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องด้วย

2.2.44. ทีมใหม่อันดับสูงสุด (Top Newcomer)

2.2.44.1. ทีมใหม่อันดับสูงสุด หมายถึง การทายผลว่าทีมใดจะมีอันดับสูงสุดในฐานะทีมใหม่ เมื่อสิ้นสุดรายการแข่งขัน

2.2.44.2. “ทีมใหม่” คือ ทีมที่เพิ่งได้รับการเลื่อนชั้นให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์

2.2.45. ผู้ชนะระดับภูมิภาค (Regional Winner)

2.2.45.1. ผู้ชนะระดับภูมิภาค หมายถึง การวางเดิมพันโดยเลือกผู้ชนะของการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์จากภูมิภาคที่เลือก

2.2.45.2. ผลการตัดสินจะถือตามผลที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดทัวร์นาเมนท์โดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2.2.46. ไม่มีการวางเดิมพันทีมเหย้า

2.2.46.1. ทายผลเสมอหรือทีมเยือนจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาโดยทีมเหย้าเป็นฝ่ายชนะ เงินเดิมพันทั้งหมด จะจ่ายคืนให้ผู้เล่น

2.2.47. ไม่มีการวางเดิมพันทีมเยือน

2.2.47.1. ทายผลเสมอหรือทีมเหย้าจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาโดยทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะ เงินเดิมพันทั้งหมดจะจ่ายคืนให้ผู้เล่น

2.2.48. เสมอ / ไม่เสมอ

2.2.48.1. ทายผลเป็นเสมอหรือไม่เสมอจากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขัน

2.2.49. คะแนนถูกต้องในครึ่งแรก

2.2.49.1. คะแนนถูกต้องในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันโดยทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.2.49.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.50. Result/Total Goal

2.2.50.1. Result/Total Goal means betting to both predict:

(A) whether a match will result in Home win or Away win or Draw; and
(B) whether the total number of goals in the final result of an event will be Over or Under.

2.2.50.2. The following betting options are available:

 1. Home & Over – bet wins if home team wins and the total goals are above pre-designated line.
 2. Home & Under – bet wins if home team wins and the total goals are below pre-designated line.
 3. Away & Over – bet wins if away team wins and the total goals are above pre-designated line.
 4. Away & Under – bet wins if away team wins and the total goals are below pre-designated line.
 5. Draw & Over – bet wins if the match results in draw and the total goals are above pre-designated line.
 6. Draw & Under – bet wins if the match results in draw and the total goals are below pre-designated line.

2.2.51. Team to Win From Behind

2.2.51.1. Team to Win From Behind means betting to predict the team that will be losing at any time in the match but eventually comes from behind and win at the end of 90 minutes.

2.2.52. ผู้ทำประตูแรก

2.2.52.1. ผู้ทำประตูแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผู้เล่นคนใดจะทำประตูได้เป็นคนแรกในการแข่งขัน

2.2.52.2. การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่ได้ลงแข่งขัน ถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

2.2.52.3. การเดิมพันผู้เล่นที่เข้ามาเป็นตัวแทนเฉพาะหลังจากการทำคะแนนในประตูแรก ถือว่าเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

2.2.52.4. การเตะลูกเข้าประตูตัวเองไม่นับว่าเป็นประตูแรก ในกรณีนี้ ถือว่าผู้เล่นคนต่อไปที่ทำคะแนนคือผู้ทำประตูแรก

2.2.52.5. ถ้าผู้เล่นถูกเลือกหลังจากการทำคะแนนในประตูแรก การเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะ นอกจากว่า ผู้ทำประตูแรกได้เตะลูกเข้าประตูตัวเอง ในกรณีนี้ การเดิมพันจะดำเนินต่อไป

2.2.52.6. การเดิมพันผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวหรือออกจากสนามก่อนการทำประตูแรก จะถือว่าแพ้

2.2.52.7. การวางเดิมพัน “ไม่มีผู้ทำประตู” จะชนะถ้าไม่มีผู้ใดทำประตูในการแข่งขัน กรณีที่มีเฉพาะการเตะลูกเข้าประตูตัวเอง ถือว่าการเดิมพัน “ไม่มีผู้ทำประตู” ชนะ

2.2.53. First Team to Score 2 Goals

2.2.53.1. Means betting to predict which team will be the first to score two (2) goals in a match.

 1. Home
 2. Away
 3. Neither

2.2.53.2. If a match is abandoned after a team has scored two (2) goals, all bets will stand.

2.2.53.3. If a match is abandoned before any team has scored two (2) goals, all bets will be void.

2.2.54. First Team to Score 3 Goals

2.2.54.1. Means betting to predict which team will be the first to score three (3) goals in a match.

 1. Home
 2. Away
 3. Neither

2.2.54.2. If a match is abandoned after a team has scored three (3) goals, all bets will stand.

2.2.54.3. If a match is abandoned before any team has scored three (3) goals, all bets will be void.

2.2.55. Time of First Goal

2.2.55.1. Means betting to predict in which time bracket the first goal will be scored.

2.2.55.2. The following time brackets/betting options are available:

 1. 00:00 – 10:00
 2. 10:01 – 20:00
 3. 20:01 – 30:00
 4. 30:01 – 40:00
 5. 40:01 – 50:00
 6. 50:01 – 60:00
 7. 60:01 – 70:00
 8. 70:01 – 80:00
 9. 80:01 – Full Time
 10. No goal

2.2.55.3. If a match is abandoned after the first goal has been scored, all bets will stand.

2.2.55.4. If a match is abandoned before the first goal has been scored, all bets will be void.

2.2.56. Which Half Will Produce The First Goal

2.2.56.1. Means betting to predict on which half of the match the first goal will be scored.

2.2.56.2. The following betting options are available:

 1. First half
 2. Second half
 3. No goal

2.2.56.3. If a match is subsequently abandoned after the first goal has been scored during the first half, all bets will stand.

2.2.56.4. If a match is abandoned at any time before the first goal has been scored, all bets will be void. “

2.2.57. ทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ และทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ครึ่งเวลา

2.2.57.1. Both teams to score / result means betting to both predict:

(A) whether a match will result in both teams scoring and;
(B) whether a match will result in Home Win or Away win or Draw.

2.2.57.2. The following betting options are available:

 1. Yes & Home – bet wins if both teams score and Home team wins.
 2. Yes & Away – bet wins if both teams score and Away team wins.
 3. Yes & Draw – bet wins if both teams score and the match results in Draw.

2.2.57.3. ทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ครึ่งเวลา หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก และทายว่าทีมทั้งสองจะทำคะแนนในครึ่งแรกได้หรือไม่

2.2.57.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.58. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน

2.2.58.1. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

2.2.58.2. สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ

 1. คี่/คี่
 2. คี่/คู่
 3. คู่/คี่
 4. คู่/คู่

2.2.58.3. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่นับรวมเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง

2.2.58.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.59. Half with Most Away Team Goal:

2.2.59.1. Means betting to predict in which half of the match the Away Team will score more goals.

2.2.59.2. The following options are available:

 1. 1st Half
 2. 2nd Half
 3. Tie

2.2.60. Half with Home Team Score the First Goal

2.2.60.1. Means betting to predict in which half of the match the Home Team will score the First Goal.

2.2.60.2. The following options are available:

 1. 1st Half
 2. 2nd Half
 3. No Goal

2.2.61. Half with Away Team Score the First Goal

2.2.61.1. Means betting to predict which half of the match the Away Team will score the First Goal.

2.2.61.2. The following options are available:

 1. 1st Half
 2. 2nd Half
 3. No Goal

2.2.62. Specific 15-Minute Handicap (HDP)

2.2.62.1. The Specific 15-minute Handicap means betting when one competitor or team receives a virtual head start .The winner is the competitor or team with the better score after adding the given handicap to the result at the end of every 15th minute (INTERVAL OF) time of a match.

2.2.62.2. For example:

15th Minute HDP
00:00 – 15:00 HDP: The winner is the competitor or team with the better score from 00:00 till 15:00.
All bets must be placed on or before the end of the 15th minute.
30th Minute HDP
15:01 – 30:00 HDP: The winner is the competitor or team with the better score from 15:01 till 30:00.
All bets must be placed on or before the end of the 30th minute.
45th Minute HDP
30:01- 45:00 HDP: The winner is the competitor or team with the better score from 30:01 – 45:00.
All bets must be placed on or before the end of 45th minute.
60th Minute HDP
45:01 – 60:00 HDP: The winner is the competitor or team with the better score from 45:01 till 60:00.
All bets must be placed on or before the end of the 60th minute.
75th Minute HDP
60:01 – 75:00 HDP: The winner is the competitor or team with the better score from 60:01 till 75:00.
All bets must be placed on or before the end of the 75th minute.
90th Minute HDP
75:01- 90:00 HDP: The winner is the competitor or team with the better score from 75:01 till 90:00.
All bets must be placed on or before the end of the 90th minute.

2.2.62.3. For the Specific 15-Minute HDP, bets are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line), number of corners (corners taken) and Total Bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast.

2.2.62.4. If a match is suspended or abandoned, then bets placed on unfinished Specific 15-Minute HDP will be considered void. If the designated Specific 15-Minute HDP are completed then bets will be valid.

2.2.62.5. ในสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดแฮนดิแคบ (HDP) เฉพาะ 15 นาที การดำเนินการใด ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย (Safe Play) ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดที่ค้างไว้อยู่จะถือว่ายอมรับได้: ทำประตู ลูกโทษ และใบแดง

2.2.62.6. For 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, bets are settled on the exact time the goal is scored ( ball crossing the goal line) , number of corners (corners taken) and Total bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast excluding any additional time or injury time.

2.2.63. แฟนตาซีแมช: ทีมทำแต้มก่อน

2.2.63.1. แฟนตาซีแมช: ทีมทำแต้มก่อน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผู้เล่นคนใดจะทำประตูได้เป็นคนแรกในการแข่งขันแฟนตาซีแมช

ตัวอย่าง

นัดการแข่งขัน: แมนฯ ซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล; เชลซี กับ แมนฯ ยูไนเต็ด
แฟนตาซีแมช: แมนฯ ซิตี้ กับ เชลซี
แมนฯ ซิตี้ ทำประตูแรกได้ที่ 25:10
เชลซี ทำประตูแรกได้ที่ 25:48
เดิมพันที่ชนะ: แมนฯ ซิตี้

2.2.63.2. ถ้าทั้งสองนัดทำประตูได้ในเวลาเดียวกัน (นาทีและวินาที) หรือไม่มีการทำประตูจากทั้งสองนัด แฟนตาซีแมชนั้นจะถูกตัดสินโดยการจับฉลาก

2.2.63.3. ถ้านัดการแข่งขันหนึ่งถูกเลื่อนหรือยกเลิกหลังจากที่ได้มีการทำประตูแรกในการแข่งขันอีกนัดหนึ่ง การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่ ถ้านัดการแข่งขันหนึ่งถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนที่จะมีการทำประตูแรกในการแข่งขันอีกนัดหนึ่ง การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

ตัวอย่าง

นัดการแข่งขัน: แมนฯ ซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล; เชลซี กับ แมนฯ ยูไนเต็ด
แฟนตาซีแมช: แมนฯ ซิตี้ กับ เชลซี
แมนฯ ซิตี้ ทำประตูแรกได้ที่ 25:10
นัดการแข่งขันของเชลซีถูกเลือกหรือยกเลิกก่อนนาทีที่ 25:10
ผลลัพธ์: การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

2.2.63.4. ถ้านัดการแข่งขันทั้งสองถูกยกเลิกโดยไม่มีการทำประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

2.2.63.5. จะไม่นับการทำประตูระหว่างการต่อเวลาพิเศษ

2.2.64. ทีมยุโรปอันดับสูงสุด

2.2.64.1. ทีมยุโรปอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากยุโรปทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA

2.2.64.2. ถ้าทีมจากยุโรปสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมยุโรปอันดับสูงสุด

2.2.64.3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากยุโรปมากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา “ร้อนระอุ” (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.64.4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมยุโรปอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของยุโรปออกจากการแข่งขัน

2.2.65. ทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด

2.2.65.1. ทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากอเมริกาใต้ทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA

2.2.65.2. ถ้าทีมจากอเมริกาใต้สองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด

2.2.65.3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากอเมริกาใต้มากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา “ร้อนระอุ” (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.65.4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของอเมริกาใต้ออกจากการแข่งขัน

2.2.66. ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด

2.2.66.1. ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากแอฟริกาทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA

2.2.66.2. ถ้าทีมจากแอฟริกาสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด

2.2.66.3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากแอฟริกามากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา “ร้อนระอุ” (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.66.4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมแอฟริกาอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของแอฟริกาออกจากการแข่งขัน

2.2.67. ทั้งสองทีมทำคะแนน

2.2.67.1. ทีมทั้งสองทำคะแนน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์การแข่งขันจะเป็นการทำคะแนนโดยทั้งสองทีมหรือไม่

2.2.67.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.68. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก

2.2.68.1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันครึ่งแรกหรือไม่

2.2.68.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งแรกแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า “ใช่” จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า “ไม่” จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

2.2.69. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งหลัง

2.2.69.1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันครึ่งหลังหรือไม่

2.2.69.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งหลังแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า “ใช่” จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า “ไม่” จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

2.2.70. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง

2.2.70.1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่ และทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่

2.2.70.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าทั้งสองทีมทำคะแนนได้แล้วในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.71. ทั้งสองทีมทำคะแนน/รวมจำนวนประตู

2.2.71.1. ทั้งสองทีมทำคะแนน/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนรวมของการยิงเข้าประตูในการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันหรือไม่

2.2.71.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.72. ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู

2.2.72.1. ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก และจำนวนรวมของการยิงประตูได้ในครึ่งแรก

2.2.72.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.73. เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง

2.2.73.1. เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่

2.2.73.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.74. ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง

2.2.74.1. ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่

2.2.74.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.75. Specific 15 Minutes 1X2

2.2.75.1. Specific 15 Minutes 1X2 means betting to predict any one of three possible winning outcomes at the end of every 15th minute (INTERVAL OF) time of a match. 1 refers to the team that is named first (usually the home team); X refer to the game resulting in a draw or tie; 2 refers to the team that is named second (usually away team).

2.2.75.2. For example:

15th Minute 1X2
Predict any one of three possible winning outcomes which is 1X2 from 00:00 – 15:00. All bets must be placed on or before the end of the 15th minute.
30th Minute 1X2
Predict any one of three possible winning outcomes which is 1X2 from 15:01 – 30:00. All bets must be placed on or before the end of the 30th minute.
45th Minute 1X2
Predict any one of three possible winning outcomes which is 1X2 from 30:01 – 45:00. All bets must be placed on or before the end of the 45th minute.
60th Minute 1X2
Predict any one of three possible winning outcomes which is 1X2 from 45:01 – 60:00. All bets must be placed on or before the end of the 60th minute.
75th Minute 1X2
Predict any one of three possible winning outcomes which is 1X2 from 60:01 – 75:00. All bets must be placed on or before the end of the 75th minute.
90th Minute 1X2
Predict any one of three possible winning outcomes which is 1X2 from 75:01 – 90:00. All bets must be placed on or before the end of the 90th minute.

2.2.75.3. For the Specific 15 Minutes 1X2, bets are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line), number of corners (corners taken) and total bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast.

2.2.75.4. If a match is suspended or abandoned, then bets placed on unfinished Specific 15 Minutes 1X2 will be considered void. If the designated Specific 15 Minutes 1X2 are completed then bets will be valid.

2.2.75.5. For last two (2) minutes of any Specific 15 Minutes 1X2 live betting, any actions other than the one mentioned herein below, will be considered Safe Play and thus all pending bets placed may be considered for acceptance: a goal, a penalty and red card.

2.2.75.6. For 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, bets are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line), number of corners (corners taken) and total bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast excluding any additional time or injury time.

2.2.76. ทีมใดจะเข้าสู่รอบต่อไป

2.2.76.1. ทีมใดจะเข้าสู่รอบต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดเข้าสู่รอบต่อไปของการแข่งขัน

2.2.77. แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที (HDP)

2.2.77.1. แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับโอกาสให้เริ่มก่อน ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าหลังการเพิ่มแฮนดิแคปดังกล่าวในผลลัพธ์ ณ ตอนท้ายของทุก ๆ 10 นาที (ช่วงเวลา) ของการแข่งขัน

2.2.77.2. เช่น

HDP นาทีที่ 10
00:00 – 10:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจากนาทีที่ 00:00 ถึง 10:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 10
HDP นาทีที่ 20
10:01 – 20:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 10:01 ถึง 20:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 20
HDP นาทีที่ 30
20:01 – 30:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจากนาทีที่ 20:01 ถึง 30:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30
HDP นาทีที่ 40
30:01 – 40:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 30:01 ถึง 40:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 40
HDP นาทีที่ 60
50:01- 60:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 50:01 ถึง 60:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60
HDP นาทีที่ 70
60:01- 70:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 60:01 ถึง 70:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 70
HDP นาทีที่ 80
70:01- 80:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 70:01 ถึง 80:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 80
HDP นาทีที่ 90
80:01- 90:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 80:01 ถึง 90:00
การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90

2.2.77.3. สำหรับ HDP เฉพาะ 10 นาที การเดิมพันเกิดขึ้น ณ เวลาอันเฉพาะเจาะจงที่ได้มีการยิงประตู (ลูกบอลผ่านเส้นประตู) จำนวนมุม (การเตะมุม) และจำนวนรวมใบเตือน (ใบเตือนซึ่งให้โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงบนนาฬิกาในการถ่ายทอดสด

2.2.77.4. ถ้านัดการแข่งขันถูกระงับหรือยกเลิก การเดิมพัน HDP เฉพาะ 10 นาทีที่ไม่สมบูรณ์นั้น จะถือว่าเป็นโมฆะ การเดิมพันจะถูกต้องถ้า HDP เฉพาะ 10 นาทีที่กำหนดไว้นั้นดำเนินไปอย่างสมบูรณ์

2.2.77.5. ในสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดแฮนดิแคบ (HDP) เฉพาะ 10 นาที การดำเนินการใด ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย (Safe Play) ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดที่ค้างไว้อยู่จะถือว่ายอมรับได้: ทำประตู ลูกโทษ และใบแดง

2.2.77.6. สำหรับนาทีที่ 80:01-90:00 การเดิมพันเกิดขึ้น ณ เวลาอันเฉพาะเจาะจงที่ได้มีการยิงประตู (ลูกบอลผ่านเส้นประตู) จำนวนมุม (การเตะมุม) และจำนวนรวมใบเตือน (ใบเตือนซึ่งให้โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงบนนาฬิกาในการถ่ายทอดสด โดยไม่รวมการเพิ่มเวลาหรือเวลาการบาดเจ็บ

2.2.78. ลูกโทษแรกเข้าหรือไม่เข้า

2.2.78.1. ลูกโทษแรกเข้าหรือไม่เข้า หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าการยิงลูกโทษครั้งแรกจะเข้าประตูหรือไม่

2.2.79. ผู้สนับสนุนเสื้อทีมบอลยอดเยี่ยม

2.2.79.1. ผู้สนับสนุนเสื้อทีมบอลยอดเยี่ยม หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าผู้สนับสนุนเสื้อทีมใด จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน

2.2.80. ทวีปของโคชทีมที่ชนะ

2.2.80.1. ทวีปของโคชทีมที่ชนะ หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าโคชของทีมที่จะชนะการแข่งขัน มาจากทวีปใด

2.2.81. ผลต่างการชนะ

2.2.81.1. ผลต่างการชนะ หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าใครจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน และผลต่างการยิงประตูระหว่างทีมเจ้าบ้านและทีมเยือน

2.2.81.2. ตัวเลือกสำหรับการเดิมพันประเภทนี้ระบุไว้ในเว็บไซต์ เช่น

 1. ทีมเจ้าบ้านชนะ 1 ประตู
 2. ทีมเจ้าบ้านชนะ 2 ประตู
 3. ทีมเจ้าบ้านชนะ 3 ประตูหรือมากกว่า
 4. จำนวนประตูเสมอกัน
 5. ทีมเยือนชนะ 1 ประตู
 6. ทีมเยือนชนะ 2 ประตู
 7. ทีมเยือนชนะ 3 ประตูหรือมากกว่า

2.2.81.3. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ไม่นับรวมการต่อเวลาเมื่อคำนวณผลต่างการยิงประตู

2.2.82. ยิงเข้าประตูครั้งต่อไป

2.2.82.1. ยิงเข้าประตูครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะทำประตูครั้งต่อไปในการแข่งขัน

2.2.83. รางวัลลูกโทษ

2.2.83.1. รางวัลลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการยิงลูกโทษในการนัดแข่งขันหรือไม่

2.2.83.2. ตัวเลือกการเดิมพันคือ

 1. มี
 2. ไม่มี

2.2.84. ครึ่งที่มีการทำคะแนนสูงสุด

2.2.84.1. ครึ่งที่มีการทำคะแนนสูงสุด หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าจะมีจำนวนการยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน

2.2.84.2. ตัวเลือกการเดิมพันคือ

 1. ครึ่งแรก
 2. ครึ่งที่สอง
 3. เสมอ

2.2.84.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.84.4. ทีมเจ้าบ้านทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.84.4.1. ทีมเจ้าบ้านทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน

2.2.84.4.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.84.5. ทีมเยือนทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.84.5.1. ทีมเยือนทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน

2.2.84.5.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.85.คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา

2.2.85.1.คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งคะแนนที่ถูกต้องในครึ่งแรก และคะแนนยอดรวมที่ถูกต้องในตอนท้ายของการแข่งขัน

2.2.85.2.สำหรับประเภทการเดิมพันนี้ “4+” หมายถึง ตัวเลือกการเดิมพันที่จำนวนประตูรวมซึ่งทำได้หลังเวลาเต็มของการแข่งขัน ต้องมีอย่างน้อยสี่ (4) ประตูจึงจะชนะการเดิมพัน

2.2.85.3.การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นว่าได้มีการกำหนดผลการเดิมพันแล้ว

Back To Top